Kroki, Aby Naprawić Rzeczywisty Błąd Usługi Agenta Instalacji Systemu Windows, Aby Uzyskać Wszystkich Użytkowników

Czy Twój komputer sprawia Ci problemy? Spokojnie, jest poprawka! Kliknij tutaj, aby pobrać.

Ten przewodnik po sterownikach ma na celu pomóc każdej osobie w przypadku wystąpienia Błąd instalacji agenta instalacji dla wszystkich użytkowników systemu Windows.Aby ponownie naprawić konkretny problem, powinieneś być w środku, aby zalogować się za pomocą rekordu, który zdecydowanie należy do lokalnej grupy Administratorzy. Po prawdopodobnym zalogowaniu się jako administrator, zapobieganie potencjalnym wypadkom drogowym, problem jest stosunkowo łatwy. Po całkowitym wyłączeniu włącz ponownie komputer, a problemy powinny zostać poważnie naprawione.

Błąd planów usługi agenta instalacji systemu Windows dla wszystkich użytkowników

Bardzo często pojawia się pytanie, w jaki sposób zresetuje to BIOS do ustawień fabrycznych, jeśli nie można poprawnie uruchomić indywidualnego. Czasami zauważysz, że Twoje Podium nie uruchamia się poprawnie, oprócz tego, że wypróbowałeś wiele sposobów, w tym pomoc w dokonaniu zmian w BIOS-ie, nadal nie działa lub jest to możliwe gorzej, niż powinieneś zresetować poszczególne nowe ustawienia BIOS-u do ustawień fabrycznych. Aby to zrobić, musisz znać wersję swojego BIOS-u. Następnie pokażemy Ci dokładnie, jak przywrócić ustawienia fabryczne Phoenix az BIOS. Po prostu postępuj zgodnie z nim i dostosuj się do swojej sytuacji.

 1. Zresetuj ustawienia BIOS za pomocą narzędzia do tworzenia BIOS-u
 2. Zresetuj BIOS, usuwając niewątpliwie baterię CMOS.

Zresetuj ustawienia BIOS za pomocą narzędzia BIOS Setup Utility

Zalecane

Zadbaj o to, aby Twój komputer działał jak nowy dzięki Reimage — najlepszemu oprogramowaniu do rozwiązywania błędów systemu Windows. Nigdy więcej przerażających niebieskich ekranów, żadnych zawieszających się aplikacji — po prostu płynne i wydajne działanie komputera. Dzięki łatwemu rozwiązaniu typowych problemów z systemem Windows jednym kliknięciem, Reimage jest niezbędną aplikacją dla każdego, kto chce utrzymać swój komputer w najlepszym stanie.

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu problemów

 • Krok 2: Przejdź do elementów produkcyjnych, znajdź strategię Load Defaults lub naciśnij klawisz główny F9 główny punkt.

  Krok 3. Kliknij „Tak”, aby rozpocząć przywracanie ustawień domyślnych po użyciu kursora myszy na wybraniu opcji „Wczytaj ustawienia domyślne” lub po wciśnięciu klawisza F9.

  Krok. Naciśnij klawisz 4: F10 i jednocześnie wybierz opcję Exit Save Changes, aby ponownie uruchomić komputer.

  Zresetuj ustawienia BIOS przez wyjęcie baterii CMOS

  Jeśli nasza pierwsza metoda nie działa lub klienci nie mogą uruchomić się przy użyciu niektórych firm zajmujących się konfiguracją BIOS-u, musisz faktycznie otworzyć komputer z wyjętą baterią CMOS, aby skonfigurować BIOS.

  Krok 1: Wyłącz wszystkie komputery, ale wyjmij baterie, jeśli masz wspaniały laptop.

  Krok 2: Zdejmij zewnętrzną pokrywę komputera i zlokalizuj gniazdo na płycie głównej. (Musisz dotknąć niektórych funkcjonalnych części mózgu, aby uziemić się w przypadku zwykłej elektryczności).

  Krok 3. Zlokalizuj zasilanie elektryczne CMOS na płycie głównej, wygląd domu jak moneta.

  Krok 4: Użyj śrubokręta, aby wyjąć baterię, a następnie zresetuj po kilku minutach Zaktualizuj swój produkt do tego gniazda.

 • Jak zmienić jakąś kolejność rozruchu w BIOS-ie
 • Jak uruchamiać buty i uruchamiać system BIOS na różnych komputerach
 • Jak uzyskać najlepszą wydajność swojego idealnego komputera osobistego
 • 82/87

  1. Wejdź do całego BIOS-u.
   1. Podłącz klawiaturę USB w drodze do stacji roboczej 6.
   2. Włącz stację roboczą lub po prostu uruchom ją ponownie przez jedną osobę.
   3. Nagle naciśnij klawisz f2 po ciągłym naciskaniu przycisku uruchamiania i przed wyświetleniem ekranu buta sportowego BIOS. Możesz nacisnąć cały klawisz F2 do momentu ponownego uruchomienia narzędzia konfiguracyjnego. Jeśli stacja robocza uruchamia się w systemie operacyjnym bez tego prądu, uruchom ponownie stację roboczą i korzystaj z niej ponownie.
  2. Na karcie Zaawansowane użyj większości klawiszy kursora, aby wybrać Własne, a następnie naciśnij Enter.
  3. Wybierz Reset do ustawień fabrycznych i naciśnij Enter.
  4. Wybierz „Włączone z” i naciśnij Enter.
  5. Naciśnij klawisz F10, wybierz opcję Tak, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby móc zapobiec zmianom konfiguracji i wyjść z ustawień narzędzi. Stacja robocza 6 powinna zostać zrestartowana.
  6. Stacja robocza uruchomi się ponownie i powiem, że na pewno pojawi się komunikat „Wchodzenie w tryb odzyskiwania”.
  7. Gdy pojawi się komunikat „Producent zresetuje system Oracle Linux… Czy możesz mieć pozwolenie na kontynuację?” wydaje się. (Tak/Nie)”, wpisz y i naciśnij Enter.
  8. Po zakończeniu metod odzyskiwania nowa stacja robocza zostanie ponownie uruchomiona przy użyciu jednej z naszych konfiguracji mini Oracle Linux for MICROS.

  Zresetowanie aktualnej konfiguracji BIOS, tak aby można było ustawić domyślne ustawienia, może wymagać pomocy w ponownej konfiguracji ustawień dla tego dobrze dodanego urządzenia sprzętowego, ale nie wpłynie to na dane przechowywane na Twoim komputerze.

  Czy resetowanie systemu BIOS jest bezpieczne?

  Zawsze można bezpiecznie zresetować ustawienia BIOS do domyślnych. … Praktycznie we wszystkich przypadkach resetowanie większości ustawień BIOS ma na celu albo zresetowanie BIOS do mojej ostatniej zapisanej konfiguracji, albo zresetowanie zazwyczaj BIOS do typu BIOS dostarczonego z komputerem. Ten ostatni może czasami powodować problemy, tak jak zmieniono ustawienia w celu dostosowania zmian lub zmian sprzętowych. po posiadaniu systemu operacyjnego.

  Czy zresetowanie systemu BIOS spowoduje usunięcie danych?

  windows all-user install wybrany błąd usługi przedstawicielskiej

  Zresetowanie ustawień BIOS nie spowoduje już zapisywania kontaktów na twardym komputerze. • Zresetowanie systemu BIOS kasuje ustawienia systemu BIOS i przywraca je, dzięki czemu możliwe jest ustawienie domyślnych ustawień fabrycznych. Te ustawienia są gromadzone w nieulotnej pamięci na płycie maszyny. Nie spowoduje to usunięcia zapytań dotyczących dysków systemowych.

  Czy powinienem całkowicie zresetować ustawienia BIOS do domyślnych?

  Kryzysy związane z BIOS-em powinny być czymś niezwykłym dla większości perspektyw. Jednak Twoja firma może potrzebować zresetowania ustawień BIOS w celu zdiagnozowania i rozwiązania różnych problemów sprzętowych, a dana osoba może wymagać wprowadzenia wybranego hasła BIOS, jeśli resetowanie spowoduje problemy z rozruchem.

  Jakie są domyślne ustawienia BIOS-u?

  Twój system BIOS zawiera również określoną opcję Load Setup Defaults Load lub Optimized Defaults. Ta opcja przekształci ustawienia BIOS do fabrycznych wyłączeń i załaduje nieprawidłowe ustawienia zoptymalizowane pod kątem Twojego sprzętu.

  Jak zresetować ustawienia BIOS do domyślnych?

  1. Uzyskaj dostęp do narzędzia konfiguracji BIOS. Zobacz Dostęp do BIOS-u.
  2. Naciśnij główny rdzeń F9, aby automatycznie wczytać domyślne ustawienia firmy. …
  3. Napraw teraz swój komputer. Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne. Pobierz teraz.

   Steps To Fix The Windows Setup Agent Service Error For All Users
   Étapes Pour Corriger L’erreur Du Service Windows Setup Agent Pour Tous Les Utilisateurs
   Pasos Para Corregir El Error Del Servicio Del Agente De Configuración De Windows Para Todos Los Usuarios
   Действия по устранению ошибки службы агента установки Windows для всех пользователей
   Steg För Att åtgärda Tjänsten Windows Setup Agent-fel För Alla Användare
   Passaggi Per Correggere L’errore Di Servizio Dell’agente Di Installazione Di Windows Per Tutti Gli Utenti
   Schritte Zum Beheben Des Windows Setup Agent-Dienstfehlers Für Alle Benutzer
   모든 사용자에 대한 Windows 설치 에이전트 서비스 오류를 수정하는 단계
   Stappen Om De Windows Setup Agent-servicefout Voor Alle Gebruikers Op Te Lossen
   Etapas Para Corrigir O Erro De Serviço Do Agente De Instalação Do Windows Para Todos Os Usuários

  Previous post FIXA: Installshield Kan Inte Mobiltelefon Getdlgitem DLL-funktion.
  Next post Устранение неполадок Не удается легко открыть Блокнот в Windows XP